Automatická kresba diagnostická a já

Musím se smát, jak každý okamžik mého života do sebe zapadá jako části puzzle. Vždycky jsem si přála mít v ruce nástroj, kterým budu moci umět lidem pomoci a navíc k němu nebudu nic potřebovat. Jen sebe.

Skrz své zdravotní potíže a následnou detoxikaci jsem si hezky prohloubila intuici a ta mě vedla dál. Mnohem hlasitěji než do té doby. A mnohdy z vnějšku zdánlivé přešlapy mě dovedly tam, kde jsem teď.

V lednu jsem se přihlásila na kurz Automatické kresby diagnostické. Věděla jsem, že od svého nitra dostávám odpovědi na své otázky, ale nevěděla jsem, jak danou věc colored-pencils-3141510_1920pročistit a ukončit. A kresba pod vedením Jarky Matuškové mi přinášela návod. Vím totiž, že u malování nebo třeba i při tanci vyskakují myšlenky, které nesou zajímavé informace, konkrétní emoce a dají se dobře pojmenovat.

Automatická kresba diagnostická je metoda, která využívá sedm barev. Každá barva nese určité emoce, znázorňuje konkrétní energii. Po náčrtu problému a vykreslení toků energií se pomocí návodných otázek ptám na počátek problému, přesnou emoci a kdo je původcem této energie. Při kresbě se pohybuji v celém časoprostoru. Mohu odhalit problém z minulého života, i to, zda směřuji svým chováním k problému v budoucnosti. Co je nejúžasnější, nakonec jsem schopná celou situaci pročistit a dojít tak k velké úlevě, která je mnohdy citelná a nelze ji znevažovat.

Barvy automatické kresby diagnosticképaper-571938_1920

  • Barva černá nám ukazuje, kde neproudí energie správně. Kde došlo k bloku, zastavení či nemoci.
  • Hnědá barva je ta, která nám vše pročistí, ukončí neduhy a navrátí vše zpět do harmonie.
  • Červená barva je barvou lásky a moudrosti. Znázorňuje radost a potřebu tvořit.
  • Žlutá barva ukazuje, jak nám proudí životní energie. Značí propojení materiálního světa s astrálním a duchovním světem.
  • Modrá barva vyjadřuje soulad mezi dáváním a přijímáním, ukazuje tok energií.
  • Zelená barva značí, jak jsme propojení sami se sebou, uvědomění si sebe sama.
  • Oranžová barva vyjadřuje vitalitu a schopnost těla správného fungování.

Pomocí pastelek v těchto barvách lze nakreslit každý problém, vztah či postoj člověka. Nalézt souvislosti, které vedou k uchopení počátku potíží a tím vynést vše na světlo a nechat rozplynout v pravdě a lásce, která nehodnotí a neodsuzuje. Osvobodí člověka od zátěží, které neslouží a brání v plném prožívání radosti, lásky a hojnosti.

Je krásné sledovat, jak se život mění byť jen v drobnostech, veselejším bytí a nadhledu na běžně opakující se nepohodlné situace. Na druhé straně vidím mnoho souvislostí a to, jak emoce opravdu ovlivňují fyzický stav člověka a jak na nás nasedají emoce lidí okolo. Zajímavé je také nahlédnout do konkrétních nastavení duševního rozpoložení osob při různých zdravotních potížích. A to bez ega, pýchy či nadřazenosti, protože vše se ukáže v tom pravém světle.

To vše automatická kresba diagnostická dokáže. I na dálku, i sobě samému. sharp-drop-2086410_1920Nejdůležitější však je, že vše lze touto metodou vyčistit, zrušit, zpřetrhat neviditelné energetické vazby a narovnat, rozpustit, napravit.

Velmi silné pro mě bylo uvědomění si rozdílu mezi tím, co jsem se do té doby naučila a naučením se automatické kresby diagnostické. Vždy jsem se šla naučit něco nového, nyní jsem šla prohloubit to, co už jsem uměla a cítila, že ve mně je. A to je úplně nejvíc.

Nikola Usvaldová
Jmenuji se Nikola Usvaldová a pracuji metodou J.I.H. - jasné informace hned emočním naciťováním. Uvolňuji energie tam, kde stagnují, dělám život lepším, snadnějším a vkládám každému do rukou příležitost tvořit si svůj vlastní život podle svých představ.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.