Test není psychologickým testem. Vychází z mých zkušeností se sebou i klienty a v žádném případě nenahrazuje lékařské vyšetření. Odpovědi na otázky se nikam neukládají, ani nijak dále nezpracovávají. Test je pouze pro vaší potřebu, stejně tak výsledky.

Zjistěte, jaké postoje zaujímáte ve svém životě,

zda jdete se sebou nebo proti sobě. 

Odpovězte sami sobě na 13 otázek a odhalte,

jak moc si jdete ve svém životě na ruku.