S kým se tady

setkáváte?

 

 

 

Jmenuji se Nikola Usvaldová a jsem terapeut profesionál metody JIH®. 

Mým darem je řešení nenadálých akutních situací, které se zdají velmi složité. Ať už v rodině nebo v podnikání, v oblasti zdraví, komunikace a podobně. Zároveň vás provedu vaší každodenností a naučím vás tvořit svůj život v té nejlepší verzi pro vás samotné i vaše okolí.

Můj příběh

Vnímání a cítění je mi vlastní od narození. Načítala jsem ostatní od dob, co si pamatuji a taky jsem často viděla za roh toho, co se odehrává. Dokázala jsem nabídnout jiný úhel pohledu, ale nesetkalo se to s přijetím a pochopením. Také i pro to, že jsem cítila své emoce velmi silně a neuměla jsem s nimi pracovat.

Až s metodou JIH® jsem se začala orientovat sama v sobě. K mým pocitům se začaly pojit slova a já jsem prohlubovala poznaní sebe sama. Nejenže jsem začala rozlišovat co cítím, ale také jsem energii začala uvolňovat a svůj život posouvat k přijemnému naladění, k tomu cítit lásku bez podmínek a vědomě pracovat se svými myšlenkami.

V roce 2021 jsem se stala terapeutkou metody JIH® a v roce 2022 i profesionálem.

Metodu JIH® miluji proto, že dává odpovědi na všechny možné otázky. Dává možnost objevovat svůj vlastní život a nezávisle na komkoliv jej posouvat tam, kam chcete. Nabízí efektivní pomoc v jakékoliv oblasti.

Jako mamince dvou dětí mi umožňuje se posouvat v pravdě a lásce a vychovávat samostatné a sebevědomé bytosti. Jako manželce mi umožňuje být skutečnou partnerkou svému muži a jako podnikatelce růst, být tu pro své klienty a dělat vše s čistým záměrem, což v dnešní době plné dogmat a přesvědčení přináší svobodu a cítění své jedinečnosti. Dává mi příležitost neomezeně růst a objevovat svůj skutečný potenciál. V neposlední řadě mi dává vnímání přítomného okamžiku a Boha v sobě, což uzdravuje mě i okolí samo o sobě.

Svým klientům jsem k dispozici v klubu Tvořím si svůj život

Umět si pomoci sám vás naučím v kurzu Automatické kresby diagnostické metodou JIH® a pravidelně a intenzivně se vám mohu věnovat ve Škole života.

Pracuji s ženami i muži v rámci individuálních terapií a jsem k dispozici v jakémkoliv tématu, které zrovna potřebujete vyřešit.

Radost a podporu u mě najdete i v kabelkách se záměrem, které tvořím s láskou a božím vedením.

 

Moje vize

Vidím smysl v poznávání sebe samého. Svých pocitů, svých emocí, svých potřeb a toužebných přání. Mou vizí je svět plný lidí, kteří jsou si vědomi toho, že jsou zodpovědní za své prožívání a chtějí žít život podle svých představ. Mou prací je navést je k začátku jejich cesty, pomoci jim s jejich proměnou a nechat je pocítit lásku k sobě, radost z obyčejného života a naučit je, jak s ním pracovat. Stejně tak provedu člověka k úlevě v jakékoliv oblasti či etapě života.